Skip to main content

Kiedy korzystać z pożyczki pod zastaw nieruchomości?

Posiadając nieruchomość, można wykorzystać ja maksymalnie, po pierwsze użytkując ją zgodnie jej przeznaczeniem, a po drugie jednocześnie używając nieruchomości jako zabezpieczania dla uzyskania firmowego finansowania. Jakie korzyści daje takie rozwiązanie i dlaczego warto korzystać z nieruchomości jako zabezpieczenia finansowania?

fraud ga14a78f8f 1280

Tańsze finansowanie pod zastaw nieruchomości

Pierwszym powodem, a zarazem atutem takiego rozwiązania, czyli skorzystania z pożyczki pod zastaw nieruchomości jest to, że pozwala uzyskać korzystniejsze warunki finansowania w porównaniu do finansowania bez zabezpieczania. Przed skorzystania z tego rozwiązani przedsiębiorców powstrzymuje jednak nieraz obawa przed ewentualną utratą nieruchomości w przypadku problemów ze spłata finansowania. Jest to jednak problem bardziej mentalny niż rzeczywisty. W praktyce każde niespłacone zobowiązanie nawet jeśli nie zostało zabezpieczone nieruchomością, może zostać wyegzekwowane poprzez sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości dla wyższej kwoty           

Bywa, że firma potrzebuje większej gotówki, ale jej zdolność kredytowa nie pozwala na uzyskanie finansowania w banku w wystarczającej kwocie. Banki obwarowane różnymi ograniczeniami mającymi na względzie ochronę kapitału klientów lokujących w nich swoje oszczędności, prowadzą ostrożną politykę kredytową. Dlatego kiedy przedsiębiorstwo ma niską zdolność kredytową, lub jest ona częściowo już wykorzystana np. na kredyt obrotowy, lub inwestycyjny to uzyskanie dodatkowych środków w banku w wyższej kwocie może okazać się problemem.

Nawet posiadanie solidnego zabezpieczenie w postaci nieruchomości może nie wystarczyć w takiej sytuacji, aby skłonić bank do udzielania finansowania. Możliwe jest jednak wówczas uzyskanie finansowania pod zastawa nieruchomości z pozabankowego funduszu pożyczkowego, który dysponując własnym kapitałem, może prowadzić bardziej liberalną politykę kredytową. Takie finansowanie dostępne jest również dla nowych firm, które z racji swojego stażu nie mogą jeszcze wykazać żadnych przychodów, tym samym według banku nie mają żadnej zdolności kredytowej.

Szybkie finansowanie pod zastaw nieruchomości

Przewlekłe procedury i długi proces decyzyjny w przypadku kredytów o dużej wartości są zmorą przedsiębiorców szukających finansowania w bankach. Kiedy firmie potrzebne jest szybkie finansowanie, nie może czekać kilka miesięcy na decyzję banku. Czekanie może oznaczać stratę biznesowej okazji, a tym samym stratę pieniędzy. Rozwiązaniem będą tu pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości, udzielane przy zastosowaniu prostych procedur i szybkiej decyzji. Finansowanie pozabankowe pod zastaw nieruchomości może być uruchomione nawet w ciągu kilku dni.  

Finansowanie pomostowe

Kolejną przeszkodą w uzyskaniu finansowania szczególnie bankowego są zaległości przedsiębiorstwa w opłacaniu składek ZUS czy podatków w Urzędzie Skarbowym. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania sprawdzane mogą być również bazy BIG (biura informacji gospodarczej). Biura BIG udostępnią informację o podmiotach (dłużnikach), które nie uregulowały terminowo swoich zobowiązań wobec innych podmiotów. Tego rodzaju zaległości w przypadku np. ubiegania się o kredyt, skutkować mogą decyzję odmowną. Przedsiębiorstwo z nieuregulowanymi zobowiązanymi traktowane jest przez bank jako mało wiarygodny, a więc ryzykowny klient.

Również w tym przypadku ryzyko instytucji finansowej może zostać zniwelowane przez odpowiedzenie zabezpieczanie, dlatego pożyczka pod zastaw nieruchomości będzie tu rozwianiem problemu z uzyskaniem finansowania dla firmy. Atutem pożyczki pod zastaw nieruchomości jest to, że można przeznaczyć ja na dowolny cel, a więc również na uregulowanie zaległości względem ZUS czy US. Uregulowanie zaległości względem ZUS i US otworzy z kolei drogę do tańszego finansowania bankowego, którym będzie można następnie np. refinansować pożyczkę pozabankową.

Pod nieruchomość – pożyczka ostatniej szansy

Kolejną sytuacją, która uniemożliwi finansowania w banku, jest niska ocena punktowa BIK (Biura Informacji Kredytowej). Gdy przedsiębiorstwo miało choćby przejściowe problemy z płynnością finansową (ponieważ np. duży kontrahent opóźniał się z zapłatą) i nie mogło uregulować na czas raty kredytu – ma już złą historię kredytową w BIK. Warto tu zwrócić uwagę, że z usług BIK korzystają nie tylko banki, ale również inne instytucje finansowe, wykorzystując scoring BIK do swojej ocenę ryzyka kredytowego. Dlatego niski scoring BIK (ocena punktowa) może przeszkodzić w uzyskaniu finansowania nie tylko w banku, ale również w firmie pozabankowej.

Sposobem na obniżenie ryzyka dla instytucji finansowej jest zabezpieczenie rzeczowe, a szczególnie zabezpieczenie na nieruchomości. Dlatego pożyczka pod zastaw nieruchomości daje możliwości uzyskanie finansowania firmom z potocznie tzw. złym BIK-iem. Niemniej jednak pożyczki dla firm bez BIK możliwe są tylko w niektórych instytucjach pozabankowych.

Są cztery podstawowe powody, dlaczego warto wykorzystać nieruchomości jako zabezpieczenie dla uzyskania finansowania. Pierwszym są lepsze warunki, czyli np. niższe oprocentowanie czy prowizja, które można uzyskać dzięki redukcji ryzyka instytucji finansowej. Drugim powodom przemawiającym za skorzystaniem z pożyczki pod zastaw nieruchomości jest możliwość uzyskania wyższej kwoty. Trzecim jest krótki czas potrzebny do uruchomienia finansowania. Czwartym powodem jest natomiast to, że często jednak zastosowanie nieruchomości jako zabezpieczenie bywa warunkiem niezbędnym i jedyną możliwością uzyskania finansowania przez firmę.