Skip to main content

Pożyczki dla firm bez BIK

Jeżeli firmie przydarzyła się utrata płynności finansowej, a tym samym problemem ze spłatą kredytu bankowego, skutkuje to negatywnym wpisem w BIK. Konsekwencją tego jest utrata wiarygodności kredytowej, a tym samym odcięcie firmy od restrykcyjnego finansowania bankowego. Banku nie interesuje, z czyjej winy doszło do opóźnień i firmie pozostaje szukać alternatywnego finansowania. Czy jednak w tej sytuacji musi być to tylko finansowanie dla firm bez BIK?

 Pożyczki dla firm bez BIK

Historia kredytowa w BIK

Czy w ogóle jest ten słynny BIK? BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana przez banki, która gromadzi i udostępnia informacje dotyczące wywiązywania się ze zobowiązań finansowych i kredytowych przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. BIK gromadzi wszystkie informacji, czyli pozytywne, których w bazie jest zdecydowanie więcej, jak również negatywne.

Jeśli firma przestaje spłacać kredyt bankowy, informacji o tym fakcie trafia do bazy BIK. Taka informacja w zasadzie zamyka przedsiębiorstwu drogę do uzyskanie finansowania w innym banku. Zła historia kredytowa w BIK niemal zawsze oznacza negatywną decyzję kredytową. Pożyczka bez BIK dla firm jest więc możliwa tylko w instytucjach pozabankowych.

Z baz BIK mogą korzystać jednak nie tylko banki, ale również inne firmy z sektora finansowego. Korzystanie przez pozabankowe firmy pożyczkowe z informacji o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorstw nie oznacza automatycznie, że ich kryteria przyznawania finansowania są tak samo wyśrubowane jak bankowe. Zaletą pożyczek pozabankowych dla firm jest bardziej elastyczne i liberalne podejście pożyczkodawcy, ale ceną za to liberalne podejście jest wyższy koszt w porównaniu z finansowaniem bankowym.

Pożyczka dla zadłużonych firm bez BIK i KRD

Firmy pożyczkowe mogą korzystać z danych BIK w celu tworzenia swoich modeli scoringowych i dokonywania analiz wykonywanych w oparciu o indywidualne wytyczne. Dlatego scoring zbyt słaby dla banku, może być jednak wystarczający dla pozabankowej firmy pożyczkowej.

O ile jedną przeszkodą w uzyskaniu przez firmę finansowania jest BIK, to drugą może być BIG. BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja gromadzące i udostępniające z kolei  informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób prywatnych i przedsiębiorstw innych niż kredyty i pożyczki. Do rejestrów BIG najczęściej trafiają firmy, które jako dłużnicy zalegają z zapłatą faktur. Do najbardziej znanych baz należą: KRD - Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej oraz BIG InfoMonitor.

Pomimo ograniczonej wiarygodność finansowej firmy, wynikającej z dostępnych w bazach informacji gospodarczych, uzyskanie finansowania jest nadal możliwe. Część firm i funduszy pożyczkowych nie weryfikuje baz BIK i BIG, natomiast wymaga zabezpieczeń rzeczowych, głównie udzielając pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Pożyczki nie tylko dla zadłużonych firm

Również nowa firma, która przecież nie ma żadnych negatywnych wpisów w bazie BIK czy BIG nie może liczyć na finansowanie bankowe. Dzieje się tak, ze względu na brak historii „cash flow”, czyli barak możliwości wykazania przepływu środków pieniężnych w wystarczająco długim okresie czasu (zwykle przynajmniej jednego roku) - które pozwoliłyby bankowym systemom scoringowym i analitykom dokonać oceny przedsiębiorstwa pod kątem jego zdolności kredytowej. Nowe firma może się natomiast starać o pozabankową pożyczkę pod zastaw nieruchomości.

Czasami przeszkodą w uzyskaniu kredytu w banku nie jest jednak wpis w bazie BIK, ale zadłużenie spowodowane zaległościami w ZUS lub Urzędzie Skarbowym. Wówczas pozabankowa pożyczka dla firmy będzie dobrym rozwiązaniem jako finansowanie pomostowe, które pozwoli uregulować zaległości publiczno-prawne i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US wymagane przez bank.    

Trudna historia firmy w BIK nie musi być wyrokiem zamykającym jej drogę dalszego rozwoju. Pożyczki dla zadłużonych firm są możliwe w instytucjach pozabankowych, które pomimo sprawdzania BIK kierują się innymi niż banki kryteriami przy udzielania finansowania. Możliwe jest również uzyskanie pożyczki na firmę bez weryfikacji baz BIK np. pod zastaw nieruchomości. Teraz dostępność do pożyczek dla firmy można sprawdzić również online.