Skip to main content

Kredyt pozabankowy – dlaczego nigdy go nie dostaniesz?

Kiedy potrzebujemy dodatkowego finansowania dla firmy, pierwsza myśl zwykle kieruje się w stronę banku. Uzyskanie kredytu bankowego może jednak okazać się bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. Może wynikać to z niewystarczającej w ocenie banku zdolności kredytowej, lub negatywnych wpisów w bazie BIK. Skoro czytasz ten artykuł, to pewnie myślisz o kredycie pozabankowym dla firmy. Kredyt pozabankowy to niestety ślepa uliczka, ale są inne rozwiązania finansowe, o których warto wiedzieć. 

Kredyt pozabankowy

Co to jest kredyt pozabankowy?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Prawo bankowe” udzielanie kredytów jest czynnością bankową. Bank jest natomiast jednostką działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Takie zezwolenie mogą uzyskać wyłącznie banki, oddziały banków, przedstawicielstwa banków zagranicznych, a także oddziały instytucji kredytowych. Oznacza to, że kredyt poza systemem bankowym nie istnieje. Sformułowanie „kredyt pozabankowy” jest więc oksymoronem, czyli pojęciem wewnętrznie sprzecznym.

Gdy bank odmawia firmie kredytu

Kiedy bank uzna, że firma nie ma zdolność kredytowej, czyli inaczej mówiąc, zdaniem banku nie będzie w stanie spłacić kredytu, warto sprawdzić możliwości również w innym banku. Każdy bank oblicza zdolność kredytową nieco inaczej, dlatego odmowa w jednym banku nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania finansowania w innym banku. Kiedy jednak poszukiwania w różnych bankach zawiodą, warto poznać sposoby pozabankowego finansowania firm.

Pożyczki pozabankowe

Pożyczka może być udzielana przez bank, ale inaczej niż w przypadku kredytu pożyczka może być udzielana również przez inne podmioty, a nawet osoby prywatne. Pożyczki pozabankowe są dobrym rozwiązanie dla firm, które nie otrzymały kredytu w banku, np. z uwagi na niską zdolność kredytową, złą historię kredytową w BIK, czy wpisy w bazach dłużników (KRD). W przeciwieństwie do banków, które mają bardzo restrykcyjne zasady przyznawana kredytów, pozabankowe firmy pożyczkowe są o wiele bardziej elastyczne i nawet ewentualne zadłużenie nie musi zawsze stanowić przeszkody w uzyskaniu finansowania.

Ze względu na uproszczone procedury, pożyczki pozabankowe to także dobre rozwiązanie dla tych firm, które potrzebują szybkiego finansowania. Pożyczki pozabankowe zasadniczo wiążą się przede wszystkim z mniej skomplikowanymi formalnościami oraz szybką decyzją, co jest ich niewątpliwym atutem i stanowi o przewadze nad kredytami bankowymi. Firmy pożyczkowe oczywiście również analizują zdolność kredytową klienta, ale ich ocena jest o wiele bardziej liberalna w porównaniu do procedury bankowej i zła historia w BIK nie odbiera automatycznie szansy na uzyskanie finansowania.

Kredyt oddłużeniowy

Jeżeli firma szuka kredytu oddłużeniowego czy konsolidacyjnego, to realnie pożyczka pozabankowa będzie tu możliwym do zastosowania rozwiązaniem zaspokajającym potrzebę. Trudno liczyć na uzyskanie w banku kredytu konsolidacyjnego czy oddłużeniowego, kiedy firma ma zaległości w ZUS i US. Pożyczka pozabankowa pozwoli firmie spłacić zobowiązania wobec ZUS czy US, co wówczas otworzy drogę do uzyskania taniego kredytu bankowego, rozłożonego na wygodne raty.

Pozabankowy faktoring

Faktoring to finansowanie polegające na zamianie wystawianych kontrahentom faktur z odroczonymi terminami płatności na gotówkę. To bieżące finansowanie, które zapewnia firmie płynność finansową niezbędną do realizacji bieżącej działalności. Jest to doskonała alternatywa dla kredytu obrotowego. Faktoring oferują banki, ale również pozabankowe firmy faktoringowe, dzięki czemu jest on dostępny również dla firm w gorszej kondycji finansowej.    

Leasing pozabankowy

Leasing to forma finansowania, która pozwala zastąpić kredyt inwestycyjny. To leasingodawca (finansujący) kupuje środek trwały i oddaje go firmie w użytkowanie, pobierając raty leasingowe. Tym sposobem leasing umożliwia firmie swobodne korzystanie z samochodów, maszyn, całych linii technologicznych i innych urządzeń. Pozabankowe firmy leasingowe mają ofertę skierowaną również do przedsiębiorstw z gorszą historią w BIK lub zbyt małą dla banku zdolnością kredytową.  

Jak widzimy, produkt taki jak „kredyt pozabankowy bez BIK” wprawdzie nie istnieje, ale przedsiębiorca może znaleźć różne produkty, które umożliwią finansowanie firmy wykluczonej przez banki. Koszt takich rozwiązań zwykle jest większy niż tani kredyt bankowy, ale ich zaletami są szybkość, dostępność i ograniczone wymogi formalne.