Finansowanie bez badania 
zdolności kredytowej

Infolinia: 801 009 445

Pożyczki dla firm do 10 mln PLN

Zamiast pożyczki zamieniaj faktury na gotówkę

Z rozwiązania mogą skorzystać firmy mające stałych kontrahentów, którym sprzedają towary lub świadczą usługi, stosując odroczone terminy płatności. To alternatywne dla kredytu obrotowego rozwiązanie finansowe oznacza wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wygenerowania kolejnej transakcji.

Proponowane narzędzie finansowe, uwalnia środki zamrożone w fakturach wystawianych odbiorcą. Bez okresu oczekiwania na zapłatę przez kontrahenta od kilkunastu a czasami nawet kilkuset dni, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach.

Proponowane finansowanie nie jest uzależnione od zdolności kredytowej i nie wymaga przedstawiania rzeczowych zabezpieczeń. Mowa tu o faktoring gdzie standardowym zabezpieczeniem są faktury wystawiane za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi.

Firmy korzystające z faktoringu z łatwością spełniają oczekiwania kontrahentów wymagających długich terminów płatności. Jednocześnie mając ciągły dostęp do finansowania - swobodnie regulują bieżące potrzeby firmy i zaopatrują się w niezbędne towary czy środki do produkcji.

  Mechanizm jest prosty!

Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi już czekać na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora (instytucji finansowej), zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operację.

 W ten sposób bez korzystania z pożyczek - dzięki własnym środkom finansowym uwolnionym z zastosowaniem faktoringu, firma może wykreować kolejną sprzedaż i wystawić nową fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę, powtarzając cały cykl. Faktoring jest finansowaniem elastycznie dopasowanym do poziomu sprzedaży. Pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie obrotów i zysków.

Warunki skorzystania z faktoringu:
  • stosowanie odroczonych  terminów płatności,
  • stali kontrahenci,
  • obroty do faktoringu minimum 10 tys. zł miesięcznie. 

Faktoring to jednak więcej niż finansowanie, ponieważ łączy się nierozerwalnie z pakietem dodatkowych usług, które zwiększają bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych z odbiorcami. Więcej o innych korzyściach z faktoringu przeczytasz w naszym dedykowanym serwisie tutaj

 


Zamów bezpłatną konsultację: