Skip to main content

Finansowanie faktur sprzedażowych i zakupowych

Z finansowania faktur sprzedażowych mogą skorzystać firmy, które sprzedając towary lub świadcząc usługi, stosują odroczone terminy płatności. To alternatywne dla kredytu obrotowego rozwiązanie finansowe oznacza wpływ gotówki natychmiast po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania w bieżącą działalność przedsiębiorstwa, a tym samym wygenerowania kolejnych transakcji.

Dostępne online narzędzie — finansowania faktur sprzedażowych — uwalnia środki zamrożone w fakturach wystawianych odbiorcom. Bez okresu oczekiwania na zapłatę faktury przez kontrahenta czy to kilkunastu dni, czy czasami nawet kilku miesięcy, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego, plus ewentualne opóźnienie w płatności.

Omawiane finansowanie nie jest uzależnione od zdolności kredytowej i nie wymaga przedstawiania rzeczowych zabezpieczeń. Finansowanie faktur sprzedażowych znane jest również jako faktoring lub też sprzedaż faktur. Tu standardowym zabezpieczeniem są faktury wystawiane innym podmiotom gospodarczym za sprzedane towary bądź zrealizowane usługi. Finansowaniem faktur nie można objąć dokumentów wystawianych prywatnym osobom (nie prowadzącym działalności gospodarczej). 

Finansowania faktur sprzedażowych
- czyli faktoring klasyczny

Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi już czekać na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora (instytucji finansowej), zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent natomiast płaci należność w ustalonym terminie widniejącym na fakturze, co kończy całą operację.

W ten sposób bez korzystania z kredytu obrotowego czy pożyczki — dzięki własnym środkom finansowym uwolnionym z zastosowaniem faktoringu, firma może wykreować kolejną sprzedaż i wystawić nową fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę, powtarzając cały cykl. Faktoring jest finansowaniem elastycznie dopasowanym do poziomu sprzedaży. Wykup faktury przez instytucję finansową pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie obrotów i zysków.

Warunki skorzystania z finansowania faktur sprzedażowych:
  • stosowanie odroczonych terminów płatności,
  • faktury wystawiane dla podmiotów gospodarczych.

Firmy korzystające z faktoringu z łatwością spełniają oczekiwania kontrahentów wymagających długich terminów płatności. Jednocześnie mając ciągły dostęp do finansowania — swobodnie regulują bieżące potrzeby swojej firmy i zaopatrują się w niezbędne towary, środki do produkcji opłacają pracowników, podatki czy inne zobowiązania.

Faktoring to jednak więcej niż finansowanie, ponieważ łączy się nierozerwalnie z pakietem dodatkowych usług, które zwiększają bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych z odbiorcami. Dowiedz się więcej o innych korzyściach z faktoringu

Nie wszystkie jednak firmy prowadzą sprzedaż z otoczonymi terminami płatności, więc nie mogą skorzystać z omawianego wykupu faktur. Jeżeli jednak taka firma potrzebuje gotówki na dokonanie zakupów, powinna sprawdzić możliwości finansowania faktur zakupowych.

Finansowania faktur zakupowych
- czyli faktoring zakupowy

Jeżeli firma potrzebuje dokonać zakupu, ale aktualnie nie dysponuje potrzebną gotówką, może skorzystać z faktoringu zakupowego i w ten sposób sfinansować fakturę zakupową. Przedmiotem zakupu mogą być środki trfałe jak również, towary czy materiały do produkcji. 

Aby skorzystać z finansowania faktury zakupowej, firm musi zostać uprzednio zweryfikowana przez instytucję finansową, która po analizie udostępni przedsiębiorstwu limit finansowania. Dlatego faktoring zakupowy nie jest dostępny dla nowych firm w przeciwieństwie do finansowania faktur sprzedażowych, z którego mogą korzystać nawet start-upy. 

W celu sfinansowania zakupu wystarczy przekazać online instytucji finansowej fakturę zakupową lub fakturę pro-forma, a ta zostanie natychmiast opłacona. Finansowanie faktur zakupowych pozwala firmie dokonać potrzebnych zakupów teraz, a zapłacić w ustalonym terminie późniejszym. 


Chcesz skorzystać z finansowania faktur?

Zamów bezpłatną konsultację: